Dlaczego aktywności dnia codziennego przygotowują dziecko do szkoły?

Najmłodsze dzieci uwielbiają wykonywać prace domowe – wycierają szmatką, zamiatają, myją okna, zbierają małe papierki, ugniatają ciasto. To etap w życiu człowieka, który zwykle mija w wieku ok. 4 lat.

Dlaczego warto takie zainteresowania dzieci wykorzystać i pozwolić dziecku na tego typu działania?

1. Prace domowe to ruch! Dziecko porusza się we wszystkich płaszczyznach i wykorzystuje różne części ciała – często nie tylko kończyny, ale też centrum ciała. TO niezwykle ważne dla umiejętności pisania i czytania. Dzięki temu dziecko rozwija orientację w przestrzeni (potrzebną potem do orientacji na kartce) oraz poprawia napięcie mięśni (potrzebne do siedzenia w ławce i utrzymywania ręki w odpowiedniej pozycji do pisania). Terapeuci ręki zachęcają szkolniaki do mycia wanny czy okien – to element terapii dla dzieci z problemami z pisaniem.

2. Prace domowe to wspieranie integracji sensorycznej w zwyczajnych sytuacjach domowych (nie potrzeba wtedy zwykle specjalnych zajęć). Zintegrowane zmysły to lepsze zachowanie, radzenie sobie z bodźcami zewnętrznymi w szkole!

3. Prace domowe to aktywowania funkcji wykonawczych umysłu, jak planowanie, przewidywanie i samokontrola. Podczas wykonywania prac, ich powtarzania, te funkcje powoli się rozwijają. Prace domowe maja swoje etapy: przygotowanie, właściwa praca i pewien skończony efekt działania. Przechodzenie przez nie wielokrotnie daje dzieciom pewną strukturę działania. To potrzebne do wykonywania zadań w szkole!

Oczywiście tych oddziaływań jest wiele więcej, Ale trzeba byłoby pewnie napisać książkę.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *